Eleccions a Catalunya 2012. Servei orientatiu per a votants a l’estranger.

El proper 25 de novembre els ciutadans de Catalunya estem cridats a vo­tar per decidir el futur del nostre país. En aquesta web s’explica, després de respondre a una sèrie de preguntes, quins són els proce­di­ments que has de seguir per poder exercir el teu dret a vot, tant si vius a l’estranger com si el dia de les elecci­ons has de ser fora del teu municipi.

Un servei orientatiu, desenvolupat per un grup de catalans que ens trobem a l’estranger i que any rere any, davant la complexitat dels pro­ce­di­ments electorals, lluitem per exercir el nostre dret a vot, sovint no exempt de greus incidèn­cies.

www.vota.cat